Helske
Online - Offline

Helske ltd. je anglická spoločnosť pôsobiaca vo viacerých oblastiach priemyslu a stavebníctva. Primárnym zámerom klienta bolo zvýšiť povedomie o spoločnosti nielen v B2C, ale predovšetkým v B2B segmente.