Fit&co
Online - Offline

Fit&Co je značka, ktorá ponúka pre svojich klientov mnoho výhod a benefitov. Jeho interiér zodpovedá postoju, ktorý presadzuje - je industriálne, moderné, akčné a vždy sa tam niečo deje. Preto bolo potrebné, aby sme rovnakú vizuálnu aj textovú komunikáciu nastavili aj na sociálnych sieťach a ďalších materiáloch – prezentáciách a offline materiáloch.

Našim hlavným zadaním je budovať a posilňovať image značky.